Protokół posiedzenia Rady Szkoły z 22.05.2019 r.

Spotkanie Rady Szkoły  rozpoczęło się o godz. 16.00.

Porządek:

  1. Bal klas ósmych i trzecich.
  2. Zmiany w kalendarzu.

Ad 1.  Ze względu na mniejszą liczbę osób zainteresowanych balem, impreza odbędzie się w naszej szkole na Startowej.  Marcelina i Oliwia (Endorfina) przyjmują zgłoszenia osób chętnych do prowadzenia kawiarenki, dekorowania holu oraz do sprzątania. 

Ad 2. Piknik – planowany na 8 czerwca – odbędzie się we wrześniu. Zamiast pikniku zapraszamy na pokaz projektów. Przyczyną zmiany daty jest fakt, że właśnie 8 czerwca w Warszawie odbywa się Parada Równości, a wiele osób pragnie wziąć w niej udział.

Spotkanie zakończono o godz. 16.50

Protokołowała Agnieszka Kruszyńska

Sprawozdanie ze Zgromadzenia Ogólnego Obywateli z dn. 4.03.2019

  1. Ogłoszono zwycięstwa sportowe uczennic i uczniów w zimowych mistrzostwach szkół niepublicznych
  2. Ogłoszono zniesienie zakazu używania telefonów na przerwach
  3. Przegłosowano propozycje Rzeczników Praw Obywatelskich:

Jeśli naczycielka/nauczyciel spóźni się z wpisaniem oceny sprawdzianu do IDU (termin stały dwa tygodnie na sprawdzenie), uczennica/uczeń ma prawo zrezygnować z oceny lub mieć możliwość poprawienia pracy do maksymalnego określonego przez nauczyciela progu procentowego (np. spóźnienie dotyczące popraw, które mają inny próg maksymalny niż 100%)