Zmiany w Konstytucji Zespołu Szkół

5 kwietnia 2018 roku, podczas posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Szkolnej, dokonano poprawek w konstytucji. Zmiany mają na celu rozwianie wątpliwości, czy szkoły mogą mieć ciała ustawodawcze w formie zgromadzeń, wieców.

Aktualna treść Konstytucji znajduje się na odpowiedniej stronie Gimnazjum Startowa.

Posiedzenie Sejmu Wielkiego

Po konsultacjach ze wszystkim szkołami Zespołu oraz z Zarządem, proponowany termin Sejmu Rzeczypospolitej Szkolnej został ustalony na 12 października br. Spotykamy się na „Bednarskiej” (ul. Zawiszy 13), w sali gimnastycznej o godzinie 17.30.

Jest to kolejna sesja poprzedniego Sejmu (nie omówiliśmy wszystkich punktów z porządku obrad) jednak przybyła nam nowa szkoła (Bednarska Szkoła Realna). W związku z tym musimy poprosić wszystkie szkoły o ponowne wybranie delegatów na Sejm Wielki (każda szkoła wybiera 7 delegatów – zgodnie z Regulaminem Sejmu).

Ta kolejna sesja Sejmu Wielkiego poniekąd jest traktowana jako oddzielny Sejm – ze względu na ponowny wybór delegatów.

Do sesji Sejmu można składać wnioski. Potrzebne załączniki znajdują się poniżej: