Zmiany w Konstytucji Zespołu Szkół

5 kwietnia 2018 roku, podczas posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Szkolnej, dokonano poprawek w konstytucji. Zmiany mają na celu rozwianie wątpliwości, czy szkoły mogą mieć ciała ustawodawcze w formie zgromadzeń, wieców.

Aktualna treść Konstytucji znajduje się na odpowiedniej stronie Gimnazjum Startowa.