Sprawozdanie ze Zgromadzenia Ogólnego Obywateli z dn. 27.02.2018

Postanowienia:

I. Zgromadzenie zdecydowało przekazać wybór posłanek/posłów na Sejm Wielki do klas

Działania w sprawie postanowień Zgromadzenia w klasach

Przedstawicielki i przedstawiciele klas, które/którzy zgłosili się w czasie Zgromadzenia mają następujące zadanie:

 1. Poinformować klasę o ustaleniach Zgromadzenia (każda klasa wybiera 1 posłankę/posła na Sejm Wielki – przedstawicielstwo demokratyczne wszystkich szkół Zespołu „Bednarska”)
 2. Doprowadzić do wyboru komisji skrutacyjnej (min. 2 osoby), która policzy głosy oddane w tajnym głosowaniu – można zgłosić swoją lub cudzą kandydaturę
 3. Po wybraniu posłanki/posła klasa ma przedstawić swoje propozycje wspólnych międzyszkolnych działań, które Sejm Wielki mógłby przyjąć

Na przykład obchody którejś z rocznic:

marzec 1968, odzyskanie niepodległości 1918, Powstanie w getcie warszawskim 1943, rocznica śmierci Ireny Sendlerowej, Zbigniewa Herberta, rocznica wybuchu konfederacji barskiej, nadania praw wyborczych kobietom itd.

Osobami, które się zgłosiły są:

 • Walhalla: Marta Janowska, Ala Mroczkowska, Olga Nowacka
 • VENI: Antoni Krupa-Hernandez, Janek Nowacki
 • PONADCZASOWI: Daria Dąbrowska, Julia Szypuła
 • FENIKSY: Klara Foryciarz, Martyna Leder, Marianna Koszutska
 • INCEPCJA: Borys Pawłowski, Olga Stańczak
 • VOX POPULI: Stanisław Dec, Helena Kras-Gorzkowska
 • JAKI: Michał Drapała, Aleksandre Kania, Krystian Szewczenko-Solka

II. RPO – Krzysztof Pstrągowski – poprosił Zgromadzenie o opinię w sprawie samooceny uczniowskiej

Głosy:

 • należy zdecydować czemu służy samoocena, może tylko informacja zwrotna dla nauczyciela i ucznia, a nie ocena, opisowo
 • powinna być świadomym przechodzeniem procesu nauczania
 • może powinna być skierowana do tutora – potem rozmowa z uczniem i nauczycielem przedmiotu
 • powinna służyć jako narzędzie dla nauczyciela i do refleksji dla ucznia
 • musimy się zastanowić jak często dokonujemy samooceny i w jakiej formie

III. Zgromadzenie wyraziło podziękowanie dla osób uczestniczących w akcji pomocy ludziom bezdomnym

IV. Stanisław Dec wyraził apel do Zgromadzenia o zwięzłość wypowiedzi