Sprawozdanie ze spotkania ze szkołą na Astronautów 04.01.2017

Z naszej szkoły uczestniczyli w nim: Karolina Moczyńska, Zosia Kozłowska i Kuba Dzik.

Celem było omówienie planów dotyczących dyskoteki, która odbędzie się trzeciego lutego 2017r. w godz. 18:30 – 21:30 (szacowana liczba uczestników to 150os.)

  • Na spotkaniu została podjęta decyzja o współpracy trzech szkół, tj, Startowej, Astronautów i Bachmackiej.
  • Zdecydowaliśmy, że każda ze szkół jest za coś odpowiedzialna w tym:

STARTOWA – za wybranie „Dj-a” spośród uczniów swojej szkoły i stworzenie playlisty muzycznej (międzyszkolnej), zapewnienie nagłośnienia, talerzyków i kubeczków na poczęstunek.

ASTRONAUTÓW – za poczęstunek (ciasta, kanapki itd. Itp.)

BACHMACKA – za napoje

  • Dostaliśmy zapewnienie, że z każdej ze szkół odwiedzających przyjdzie co najmniej dwóch nauczycieli do pomocy.
  • Zarówno przed imprezą, jak i po, niezbędna będzie pomoc przy przygotowaniu i sprzątaniu, dlatego z każdej ze szkoły potrzebni będą chętni, którzy przyjdą odpowiednio wcześniej – 17:30 i zostaną, aby pomóc – po 21:30 (3 osoby przed i cztery po imprezie z każdej ze szkół).
  • Podjęliśmy decyzję, że bilety na dyskotekę będą bezpłatne, aby frekwencja była jak najwyższa, jednak przy wejściu będzie postawiony słoik lub skarbonka, z której dochód zostanie przeznaczony na akcję w Syrii. Ogłoszenie o akcji zostanie wysłane do szkół.
  • Na dyskotekę będą rozdawane zaproszenia imienne. Za projekt są odpowiedzialni uczniowie Bachmackiej (do 20.01.2016). Zaproszenia będą rozdawane w szkołach przez trzy mieszane zespoły – z każdej szkoły osoba reprezentująca. Termin – 27.01.2016 r. o godzinie 9:00
  • Impreza nie jest tematyczna, jednak chcielibyśmy, aby uczestnicy byli ubrani ‘smart casual’.
  • Do podjęcia została decyzja czy potrzebujemy listę uczestników imprezy ze szkół odwiedzających, wraz z numerem legitymacji szkolnej.

Następne spotkanie odbędzie się 7.03.2016 (wtorek) u nas w szkole, o godzinie 9:00.

Tematem będą rozgrywki sportowe.

Zmiana godzin przerw lekcyjnych

W związku z dużymi kolejkami, zmieniamy godziny przerw na Startowej. Skracamy pierwszą przerwę z 15 do 10 minut (obecnie od 10:00 do 10:10), dzięki czemu możemy wydłużyć drugą przerwę, obiadową, też o 5 minut (od 11:40 do 12:10).

Zmiany wchodzą w życie w poniedziałek, 19 września.