Sprawozdanie ze Zgromadzenia Ogólnego Obywateli z dn. 4.03.2019

 1. Ogłoszono zwycięstwa sportowe uczennic i uczniów w zimowych mistrzostwach szkół niepublicznych
 2. Ogłoszono zniesienie zakazu używania telefonów na przerwach
 3. Przegłosowano propozycje Rzeczników Praw Obywatelskich:

Jeśli naczycielka/nauczyciel spóźni się z wpisaniem oceny sprawdzianu do IDU (termin stały dwa tygodnie na sprawdzenie), uczennica/uczeń ma prawo zrezygnować z oceny lub mieć możliwość poprawienia pracy do maksymalnego określonego przez nauczyciela progu procentowego (np. spóźnienie dotyczące popraw, które mają inny próg maksymalny niż 100%)

Zaproszenie na Zgromadzenie Obywatelskie

Szanowne Obywatelki i Obywatele, w czwartek 24 stycznia o godzinie 12.10 odbędzie się Zgromadzenie Obywatelskie.

W programie:

 • plany Rady Szkoły
 • projekt zgłoszony przez Rzeczników Praw Obywatelskich
 • debata klimatyczna Ligi Debatanckiej 

Serdecznie zapraszamy!

Sprawozdanie ze Zgromadzenia Ogólnego Obywateli z dn. 27.02.2018

Postanowienia:

I. Zgromadzenie zdecydowało przekazać wybór posłanek/posłów na Sejm Wielki do klas

Działania w sprawie postanowień Zgromadzenia w klasach

Przedstawicielki i przedstawiciele klas, które/którzy zgłosili się w czasie Zgromadzenia mają następujące zadanie:

 1. Poinformować klasę o ustaleniach Zgromadzenia (każda klasa wybiera 1 posłankę/posła na Sejm Wielki – przedstawicielstwo demokratyczne wszystkich szkół Zespołu „Bednarska”)
 2. Doprowadzić do wyboru komisji skrutacyjnej (min. 2 osoby), która policzy głosy oddane w tajnym głosowaniu – można zgłosić swoją lub cudzą kandydaturę
 3. Po wybraniu posłanki/posła klasa ma przedstawić swoje propozycje wspólnych międzyszkolnych działań, które Sejm Wielki mógłby przyjąć

Czytaj dalej Sprawozdanie ze Zgromadzenia Ogólnego Obywateli z dn. 27.02.2018

Zaproszenie na Zgromadzenie Ogólne

Drogie Obywatelki i Drodzy Obywatele,
we wtorek 27 lutego o godzinie 11.00 rozpoczniemy Zgromadzenie Obywatelskie Startowej. Serdecznie zapraszamy wszystkich!

W planie: podsumowanie ustaleń poprzednich Zgromadzeń, pomysły na współpracę ze szkołami Zespołu “Bednarska”, wybór posłów na Sejm Wielki, wolontariat.

Sprawozdanie ze Zgromadzenia Społecznego Gimnazjum Startowa 16 X 2017

Na Zgromadzeniu poniedziałkowym (16 X) swoje kandydatury przedstawili:

Rada Szkoły

Stan nauczycielski:

 • Agnieszka Kruszyńska
 • Anna Lewicka-Kusińska
 • Agnieszka Łokaj
 • Agata Wojciechowska

Stan uczniowski:

Rocznik Latający Cyrk:

 • Maria Bereda
 • Marcelina Ciechalska
 • Natalia Ciepałowicz
 • Zofia Jankowska
 • Antoni Krupa – Hernandez
 • Franciszek Obuchowicz
 • Antonina Wąsowicz

Rocznik Ostatni Brzeg:

 • Klara Foryciarz
 • Marianna Koszutska
 • Martyna Leder

Rocznik Bingo:

 • Michał Drapała
 • Maciej Cegliński
 • Leon Krauze
 • Karolina Moczyńska
 • Krzysztof Polański

Sąd Rzeczypospolitej Szkolnej

Stan nauczycielski:

 • Anna Sadkowska

Stan uczniowski:

 • Mikołaj Bajak
 • Alexander Kania
 • Jerzy Smoczyński
 • Stefan Wagner

Komisja wyborcza:

 • Bingo: Jakub Dzik, Michalina Fic, Weronika Glinka, Zuzanna Hamilka, Helena Kras-Gorzkowska
 • Ostatni Brzeg: Natalia Jadach, Karolina Kępińska
 • Latający Cyrk: Vladyslava Besaga, Zuzanna Kurzątkowska, Jan Nowacki, Kornelia Rutecka,  Natalia Slaska, Zofia Wyszomirska, Rafał Derda

Aktywowano także instytucję Rzecznika Praw Obywatelskich w postaci Rady Rzeczników – po jednej osobie z każdej klasy z wyborów tajnych. Opiekunem nauczycielskim Rady jest pan Krzysztof Pstrągowski