Zaproszenie na Zgromadzenie Obywateli

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa na Zgromadzenie Obywateli Społecznego Gimnazjum Startowa, które odbędzie się 11 stycznia o godzinie 16. W planie:

 • zaprzysiężenie Sędziów
 • sprawozdanie Pani Premier
 • poprawki do Ustawy Ustrojowej i Ordynacji Wyborczej (powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich – dyskusja i ewentualne głosowanie nad projektem)
 • powołanie Sądu Szkolnego (I instancji)
 • omówienie projektu ustawy o referendach i plebiscytach (ewentualne głosowanie)
 • dyskusja i ewentualne głosowanie nad zmianą długości przerw

Chciałbym przypomnieć, że do uchwalenie zmian w Ustawie Ustrojowej potrzeba po piętnastu przedstawicieli z każdego stanu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich posiadających obywatelstwo Startowej i Sedziów.

Z poważaniem,

Rafał Derda

Sprawozdanie ze Zgromadzenia Obywateli, 14.09.2015

Zgromadzenie Obywateli rozpoczęło się powitaniem i wypowiedzią Marszałka Konstantego Krzemienia. Pani Dyrektor zaproponowała rozpoczęcie dyskusji tematem telefonów. W dyskusji wyłoniły się następujące argumenty:

przeciw:

 • telefony są naszą własnością i mamy prawo ich używać
 • zakaz nie powoduje pożądanych skutków – uczniowie i tak ich używają tylko, że w ukryciu
 • potrzebujemy telefonów, aby być w kontakcie z rodzicami
 • nie odkładamy telefonów świadomie tylko przez narzucony zakaz
 • jesteśmy na tyle dojrzali, żeby kontrolować użycie komórek

Pojawiły się także argumenty za:

 • mniej osób gra na przerwach na telefonach
 • gdy nie gramy na przerwach na komórkach bateria starcza nam na dłużej(np. po lekcjach, kiedy są one potrzebne)
 • wciąż szukamy sposobów na rozwiązanie problemu i aktualnie przez pewien czas wypróbujemy ten sposób

Pan Krzysztof podkreślił również, że zakaz nie został wymyślony dla samego zakazania używania telefonów, lecz by mniej osób “siedziało cały czas w telefonach” a więcej się integrowało i rozmawiało ze sobą.

Przypomniano też, że ta kwestia cały czas jest otwarta. Ciągle myślimy jak by to zrobić by nie ograniczać praw i pomóc osobom uzależnionym, tak jak np. w zeszłym roku wprowadzono zasadę nie używania telefonów na przerwach/próby nieużywania, która nie wyszła. Również dlatego próbujemy tej metody.

Następnie przeszliśmy do tematu egzaminów końcowych. Pani Karolina objaśniła zebranym sposób obliczania oceny końcowej(zmianę w WZO), a Pani Dyrektor powiedziała, że egzaminy końcowe dla trzecich klas będą się różnić od egzaminów innych klas i będą wzorowane na egzaminie gimnazjalnym.

Pani Dyrektor powiedziała zgromadzonym o zmianach w Celach wychowawczych(wcześniej nazywanych Programem Wychowawczym). Poprosiła też o zastanowienie się jak w ramach klas możemy pomóc uchodźcom(nie koniecznie pieniężnie).

Następnie Zgromadzenie Obywateli Społecznego “Startowa” odbędzie się w Supraślu.
Następna Rada Szkoły odbędzie się w najbliższą środę(16.09), na długiej przerwie(13:30) w bibliotece. Zapraszamy wszystkich

Sprawozdanie z listopadowego posiedzenia Zgromadzenia

 1. Zgromadzenie zmieniło Ordynację Wyborczą w p. 5, dodając słowa:
  „i nie więcej niż po trzy znaki X na listach nauczycielskiej i rodzicielskiej”.

  W ten sposób stan uczniowski głosuje także na kandydatów ze stanów rodzicielskiego i nauczycielskiego do Rady Szkoły.
 2. Zgromadzenie wysłuchało prezentacji przypominającej główne założenia szkolnej demokracji
 3. Przypomniano kierunkową uchwałę Zgromadzenia z 25 III 2014 o utworzeniu Komitetu Rozjemczego jako Sądu Szkolnego I Instancji.
  Powołano komisję do stworzenia regulaminu Komitetu.
 4. Zgromadzenie zdecydowało, że ośmiu przedstawicieli do Sejmu Rzeczypospolitej Szkolnej zostanie wyłonionych w wyborach równoległych do wyborów do Rady Szkoły i Sądu Rzeczypospolitej Szkolnej.
 5. Zgromadzenie wybrało na nową kadencję Marszałka Zgromadzenia i Vicemarszałków.
  • Marszałek  Zgromadzenia: Konstanty Krzemień
  • Pozostali członkowie Prezydium Zgromadzenia: Maja Komasa, Dominik Słowiński.
 1. Zgromadzenie zdecydowało o zorganizowaniu referendum w sprawie zabierania telefonów komurkowych i tabletów. Rada Szkoły ma ułożyć pytania. Referendum powinno się odbyc droga internetową.

 

Protokołowali:

Karolina Ocioszyńska , Rafał Derda

Postanowienia Sejmu z 20.12.2013

20 grudnia 2013

I. Sejm zaprzysiągł wybranych w wyborach sędziów pana Roberta Gmyza i Tymoteusza Hamana.

II. Sejm Szkolny Społecznego Gimnazjum Startowa postanawia, że:

 1. Ostateczne nacobezu do egzaminów trymestralnych będzie podawane na miesiąc przed ich rozpoczęciem, ale plany pracy każdego nauczyciela, zawierajaće nacobezu, będą udostępniane w IDU uczniom i rodzicom na początku trymestru. Dopuszczalne zmiany w granicach 10-15 %
 2. Wnioski dotyczące nowych uchwał i ustaw będą publikowane w IDU na tydzień przed posiedzeniem.
 3. Posiedzenia Sejmu będą odbywać się o godzinie 17.00. w dni, w których nie odbywają się żadne inne wydarzenia szkolne.
 4. Sejm zaapelował do p. Artura o rzutniki w salach i nastawienie zegarów w szkole.
 5. Uczniowie są wpuszczani na lekcje zawsze mimo najdłuższego spóźnienia.
 6. Uczeń spóźniony nie przeszkadza innym gdy wchodzi na lekcję, w dzienniku notowana jest godzina, o której wszedł do sali lub liczba minut spóźnienia. System kontroli spóźnień ma służyć poprawie obyczajów i przestrzeganiu umowy społecznej, dotyczącej punktualności a nie obniżaniu stopni z zachowania. Po trymestrze odbędzie się ankieta wśród społeczności szkolnej na temat stopnia przestrzegania tej umowy.