Sprawozdanie ze Zgromadzenia Ogólnego Obywateli z dn. 4.03.2019

  1. Ogłoszono zwycięstwa sportowe uczennic i uczniów w zimowych mistrzostwach szkół niepublicznych
  2. Ogłoszono zniesienie zakazu używania telefonów na przerwach
  3. Przegłosowano propozycje Rzeczników Praw Obywatelskich:

Jeśli naczycielka/nauczyciel spóźni się z wpisaniem oceny sprawdzianu do IDU (termin stały dwa tygodnie na sprawdzenie), uczennica/uczeń ma prawo zrezygnować z oceny lub mieć możliwość poprawienia pracy do maksymalnego określonego przez nauczyciela progu procentowego (np. spóźnienie dotyczące popraw, które mają inny próg maksymalny niż 100%)