Protokół posiedzenia Rady Szkoły 07.05.2019

Spotkanie Rady Szkoły rozpoczęła Premier Martyna Leder o godzinie 16.00. Przyjęto następujący porządek:

  1. Bal na koniec roku.
  2. Piknik.
  3. Sprawy różne.

Ad 1.

Marcelina i Oliwia (Endorfina) opowiedziały o przygotowaniach do balu. Impreza odbędzie się 31 maja  (godz. 18.00 -21.00) na ul. Zawiszy 13 (szkoła Bednarska).  Na IDU jest ankieta, którą trzeba wypełnić. Bilety można kupić u P. Artura; będą sprawdzane przy wejściu na bal. 

W przyszłym tygodniu Oliwia i Marcelina  z Panem Rafałem odwiedzą budynek szkoły ‘Bednarska’, by dopracować szczegóły (dekoracje, nagłośnienie itp.) 

Grupy inspiracyjne oraz uczestnicy zajęć artystycznych są proszeni o przygotowanie dekoracji. Komitet organizacyjny poszukuje też osób do czuwania nad playlistą.  

Ad 2.

8 czerwca odbędzie się szkolny piknik  charytatywny. Dochód przeznaczamy w tym roku na Fundusz Stypendialny, dzięki któremu w naszej szkole będą mogły uczyć się osoby w trudniejszej sytuacji życiowej.

Jak w ubiegłych latach odbędzie się aukcja – propozycje tego, co można licytować, mile widziane. Nie muszą to być przedmioty o wartości materialnej. Zapraszamy do wystawienia na aukcję „usług”: np. spacerów z przewodnikiem, wspólnych wycieczek, warsztatów… 

Pomysły na piknik będą omawiane na następnym spotkaniu Rady Szkoły – warto je zgłaszać.

Ad 3.

Agata (Endorfina) opowiedziała o wielkanocnej imprezie w dzielnicy Włochy. Młodzież ze Startowej przygotowała zabawę dla dzieci – szukanie czekoladowych jajek.

Uczniowie z klas III zaproponowali, by w tańcu na zakończenie roku wzięli udział nauczyciele.

Posiedzenie Rady Szkoły zakończono o godz. 16.40. Kolejne 22 maja o godz. 16.00.

Protokołowała
Agnieszka Kruszyńska