Zaproszenie na Zgromadzenie Obywatelskie

Szanowne Obywatelki i Obywatele, w czwartek 24 stycznia o godzinie 12.10 odbędzie się Zgromadzenie Obywatelskie.

W programie:

  • plany Rady Szkoły
  • projekt zgłoszony przez Rzeczników Praw Obywatelskich
  • debata klimatyczna Ligi Debatanckiej 

Serdecznie zapraszamy!

Zmiany w Konstytucji Zespołu Szkół

5 kwietnia 2018 roku, podczas posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Szkolnej, dokonano poprawek w konstytucji. Zmiany mają na celu rozwianie wątpliwości, czy szkoły mogą mieć ciała ustawodawcze w formie zgromadzeń, wieców.

Aktualna treść Konstytucji znajduje się na odpowiedniej stronie Gimnazjum Startowa.