Protokół posiedzenia Rady Szkoły z dn. 17.01.2019 r.

Posiedzenie Rady Szkoły rozpoczęło się o godzinie 14.00.  

Porządek:

  1. Wybór Premiera/ Premierki Rady Szkoły.  
  2. Wybór Ministrów.
  3. Sprawy różne.

Ad 1. Rada Szkoły, wybrała Premiera, do którego obowiązków należy m. in. ogłaszanie oraz prowadzenie spotkań Rady, zbieranie pomysłów i wniosków dotyczących życia szkolnego. Kandydowali: Martyna Leder, Oliwia Ferduła , Dorota Lachowicz, Michał Kamiński.

Premierką Rady Szkoły została Martyna Leder (Phoenix), natomiast wicepremierką – Klara Foryciarz (Phoenix).

Ad 2. Jednogłośnie wybrano Ministrów:

  • Informacji – P. Agnieszka Kruszyńska,
  • Środowiska i Ekologii – Helena Smoczyńska (Incepcja),
  • Spraw Zagranicznych – Michał Kamiński (Eldorado),
  • Kultury – Oliwia Ferduła (Endorfina)
  • Wolontariatu – P. Łukasz Sapijaszko i P. Agnieszka Łokaj
  • Sportu i Zdrowia – Mateusz Polański (Eldorado)

Ad 3.

Ekologia

Helena Smoczyńska i Klara Foryciarz opowiedziały o inicjatywie Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, w której Startowa bierze udział. Najbliższy strajk odbędzie się  15 lutego. Inne działania ekologiczne to zorganizowanie debaty („Katastrofę klimatyczną mogą powstrzymać tylko państwa i organizacje międzynarodowe”; „Katastrofę klimatyczną mogą powstrzymać jednostki, zmieniając swój tryb życia”), i zamieszczanie wpisów na FB. Potrzebna grupa osób do  współpracy.

Bal

Oliwia Ferduła przedstawiła pomysł zorganizowania balu. Co do szczegółów balu – wszyscy będą mogli zabrać głos w ankiecie, która zostanie przygotowana.

Nadanie Liceum 4 K imienia Wojciecha Młynarskiego.  

Uroczystość planowana jest na czerwiec. W związku z tym wydarzeniem ogłoszone będą dwa konkursy:  literacki oraz translatorski. Przygotowujemy także spektakl. Pan Witold Stępień zaproponował nakręcenie filmu typu ‘lipdub’

Rozbudowa szkoły.

P. Ewa Korulska opowiedziała o projektach rozbudowy, która zacznie się w czerwcu.

Następne spotkanie Rady Szkoły odbędzie się 13 lutego o godz. 16.00.

                                                                                                            Protkołowała Agnieszka Kruszyńska