Zmiany w WZO oraz w ocenach z zachowania

W naszym Wewnątrzskolnym Systemie Oceniania dokonaliśmy dwóch istotnych zmian:

  1. Zmieniliśmy zasady wystawiania ocen z zachowania. Dodaliśmy punkty VII.3.C oraz VII.3.E, co poskutkowało zmianą możliwych do uzyskania liczby punktów przekładających się na ocenę z zachowania (z 6 do 10). Oprócz dotychczasowych kategorii otwartość na innych, kultura osobista oraz szacunek dla innych, dołożyliśmy szacunek dla innych oraz dbałość o otoczenie.
  2. W związku z wieloma rozmowami z uczniami, za zgodą uczniów zmieniliśmy wpływ oceny z egzaminu na ocenę końcoworoczną. Dołożyliśmy podpunkty w II.2.5 od A do D, opisujące poszczególne sytuacje. Obecny system premiuje zarówno bieżącą naukę (średnia z ocen trymestralnych) oraz przygotowanie się do egzaminu (im lepszy wynik, tym większa premia).

Zmiany obowiązują już od tego egzaminu (2016) oraz wystawiania ocen z zachowania za rok szkolny 2015/2016.