Wyniki Referendum

W sprawach utworzenia Sądu Szkolnego, powołania Rzecznika Praw Obywatelskich oraz używania urządzeń teleinformatycznych na przerwach

Warunki potrzebne do ważności referendum:

 1. Przekroczenie progu frekwencji 30% spośród wszystkich uprawnionych obywateli
 2. Przekroczenie progu min. 15 głosów z każdego stanu

W przełożeniu na konkretne statystyki:

 1. Wszystkich uprawnionych do głosowania: 417
 2. Próg 30%: 125 osób
 3. Głosów oddanych: 119
 4. Głosów ważnych: 113
 5. Głosów nieważnych: 6
 6. Frekwencja uwzględniająca głosy ważne oraz nieważne: 28,5%
 7. Frekwencja uwzględniająca tylko głosy ważne: 27%

Referendum nie ma mocy wiążącej, zabrakło do tego 6 oddanych głosów.

Odpowiedzi na poszczególne pytania:

W sprawie utworzenia Sądu Szkolnego

 1. Czy jest Pani/Pan za utworzeniem w Społecznym Gimnazjum Startowa Sądu Szkolnego Społecznego Gimnazjum Startowa w kształcie zaproponowanym w zmienionej w Ustawie Ustrojowej Społecznego Gimnazjum Startowa – punkt 2.4 Ustawy Ustrojowej?(zgoda oznacza przyjęcie zmian w Ustawie Ustrojowej – utworzenie Sądu Szkolnego z kompetencjami określonymi przez styczniowe Zgromadzenie Obywateli i zamieszczonymi w IDU jako Projekt referendalny nr 1
  • TAK: 100 głosów
  • NIE: 9 głosów
  • Razem: 109 głosów
 2. Które z rozwiązań dotyczących punktu 2.4.8 i 2.4.13 Ustawy Ustrojowej oraz punktu 9. Ordynacji Wyborczej Pani/Pan wybiera?: proszę wybrać między wersjami 1.1/1.2/2.1/2.2.
  • Wersja 1.1: 24 głosów
  • Wersja 1,2: 18 głosów
  • Wersja 2.1: 40 głosów
  • Wersja 2.2: 18 głosów
 3. Czy jest Pani/Pan za przyjęciem przepisu przejściowego Ustawy Ustrojowej oraz Ordynacji Wyborczej w treści: Dotychczasowi Sędziowie Sądu Rzeczypospolitej Szkolnej zachowują swoje funkcje i automatycznie wchodzą w skład Sądu Szkolnego Społecznego Gimnazjum Startowa.
  • TAK: 84 głosy
  • NIE: 24 głosy
  • Razem: 108 głosów

W sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich

 1. Czy jest Pani/Pan za utworzeniem w Społecznym Gimnazjum Startowa instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich w kształcie zaproponowanym w zmienionej w Ustawie Ustrojowej Społecznego Gimnazjum Startowa – punkt 4. Ustawy Ustrojowej? (zgoda oznacza przyjęcie zmian w Ustawie Ustrojowej i Ordynacji wyborczej – powołanie Rzeczników Praw Obywatelskich z kompetencjami określonymi przez styczniowe Zgromadzenie Obywateli i zamieszczonymi w IDU jako Projekt referendalny nr 2
  • TAK: 86 głosów
  • NIE: 20 głosów
  • Razem: 106 głosów

W sprawie używania urządzeń teleinformatycznych na terenie Społecznego Gimnazjum Startowa na przerwach

 1. Czy jest Pani/Pan za tym by na terenie Społecznego Gimnazjum Startowa obowiązywał całkowity zakaz używania urządzeń teleinformatycznych bez pozwolenia lub wskazania nauczycielki/nauczyciela?
  • TAK: 33 głosy
  • NIE: 71 głosów
  • Razem: 104 głosy
 1. Czy jest Pani/Pan za tym by na terenie Społecznego Gimnazjum Startowa obowiązywał całkowity zakaz używania urządzeń teleinformatycznych bez pozwolenia lub wskazania nauczycielki/nauczyciela między godziną 8.30 a 14.00?
  • TAK: 66 głosów
  • NIE: 42 głosy
  • Razem: 108 głosów
 1. Czy jest Pani/Pan za tym by na terenie Społecznego Gimnazjum Startowa wolno było używać na przerwach urządzeń teleinformatycznych bez ograniczeń?
  • TAK: 41 głosów
  • NIE: 64 głosy
  • Razem: 105 głosów

Informacje statystyczne

W Społecznym Gimnazjum Startowa należę do stanu:

 1. Uczniowskiego: 44 osób
  • Wszystkich uprawnionych do głosowania: 136 osób
  • Frekwencja: 32%
 2. Nauczycielskiego: 28 osób
  • Wszystkich uprawnionych do głosowania: 40 osób
  • Frekwencja: 70%
 3. Rodzicielskiego: 41 osób
  • Wszystkich uprawnionych do głosowania: 241 osób
  • Frekwencja: 17%

Razem zagłosowało: 113 osób