Rada Szkoły 05.03.2014

Spotkanie rozpoczęliśmy od poruszenia po raz kolejny kwestii cen w sklepiku. Pani Dyrektor poinformowała nas o swoich działaniach w tej sprawie. Rada Szkoły ma otrzymać 2 oferty – firmy obecnej i firmy konkurencyjnej, znalezionej przez Panią Ewę Korulską.

Następnie zajęliśmy się dniem otwartym.

Ustaliliśmy, że będą podpisywane umowy, jako, że jest to element motywujący do pracy. Ponadto ma to pomóc Pani Minister Pracy w organizacji. Aby zapisać się na dzień otwarty należy:
1) Wpisać się na listę, która znajduje się na flipcharcie w holu
2) Przyjść w wyznaczonym terminie na spotkanie organizacyjne, gdzie rozdane zostaną umowy do podpisania
Taka procedura najprawdopodobniej będzie stosowana również przy kolejnych wydarzeniach szkolnych, jeśli spełni dobrze swoją funkcję.
Po przyjściu na dzień otwarty każdy z uczniów powinien wpisać się na listę obecności. Będzie to potwierdzeniem wywiązania się z umowy. Osobno będzie sprawdzana jakość wykonanej pracy.

Ponadto udało nam się orientacyjnie ustalić ile osób do jakich funkcji będzie nam potrzebnych, mianowicie:
– 2 każdej klasie 2 osoby, które będą opowiadać o swojej klasie (KLASIE nie sali)
– 2 osoby do szatni
– 1/2 osoby przy bramie
– 4 osoby do opowiedzenia o szkole podczas spotkania z uczniami
– 3 osoby do oprowadzania grup
– 6/7 osób do sprzątania
– grupa dekoracyjna
– osoby, które będą oprowadzać po szkole

Kawiarenka (DO KTÓREJ KAŻDY UCZEŃ, KTÓRY PRZYCHODZI NA DZIEŃ OTWARTY, POWINIEN COŚ PRZYNIEŚĆ!) będzie się mieściła w holu.
Kandydaci będą przychodzili na półgodzinne lekcje chemii/fizyki (p. Monika w pracowni chemicznej), historii (p. Rafał Derda w sali tanecznej) i matematyki (p. Ula w Bon Voyage’u). Rozpiskę, która grupa gdzie idzie zobowiązała się zrobić Karolina Wegner.
Sale językowe będą udekorowane – jedna na hiszpańską, druga na francuską. Dekoracje niemieckie mają znaleźć się w Luminescencji.
Film “Murderry Christmas”  będzie wyświetlany w klasie Paradox, podczas oprowadzania kandydatów i ich rodziców po szkole.
Na sztalugach, rozstawionych po szkole, będzie widniała wystawa prac plastycznych.
Każdy uczeń Startowej obecny na dniu otwartym ma otrzymać naklejkę, na której napisze swoje imię.

Plan dnia otwartego (15.03):
9.30 – przychodzą uczniowie Startowej, biorący udział w dniu otwartym
10.30 – rozpoczęcie dnie otwartego (oprowadzanie po szkole)
11.00 – zebranie rodziców w holu i zebranie uczniów w Luminescencji (dla uczniów – opowiadamy o szkole, mogą zadawać pytania, zabawa z włóczką)
11.30-13.00 – uczniowie chodzą na lekcje historii, matematyki i fizyki/chemii (rodzice wciąż mają zebranie)

Kolejne spotkanie Rady Szkoły odbędzie się 1 kwietnia (wtorek)! Zamierzamy podsumować pierwszy dzień otwarty i ewentualnie wprowadzić konieczne poprawki na czas kolejnego dnia otwartego (5.04). Zapraszamy!

Minister Informacji
Karo Wegner