Zmiany godzin długich przerw

Od początku nowego roku szkolnego 2016/2017 wprowadzamy zmiany w czasie trwania długich przerw obiadowych:

  1. 11:45 – 12:10. Przerwa trwa 25 minut
  2. 13:40-14:00 Przerwa trwa 20 minut

Pozostałe przerwy pozostają bez zmian (nie licząc przesunięć w blokach).