Zgromadzenie Obywateli 11.01.2016

Porządek obrad: za przyjęciem 38, przeciw 0, wstrzymujących się 0

 1. Wybór komisji skrutacyjnej
 2. Wybór marszałka i vicemarszałków Zgromadzenia
 3. Przedstawienie projektów zmian w Ustawie Ustrojowej oraz zebranie uwag Zgromadzonych na temat zmian. Projekty:
  1. Powołanie Sądu Szkolnego
  2. Powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich
 4. Głosowanie nad projektem zmiany godziny przerwy obiadowej
 5. Głosowanie nad projektem Ustawy o referendach i plebiscytach.

Przebieg Zgromadzenia:

 1. Zgromadzenie powołało Malwinę Tauter i Alicję Pietrzak do komisji skrutacyjnej
 2. Zgromadzenie przez tajne głosowanie wybrało Prezydium Zgromadzenia w składzie:
  • Marszałek Zgromadzenia: Rafał Derda
  • Vicemarszałkowie: Aleksandra Grabarczyk, Natalia Nguyen, Dominik Słowiński, Gustaw Wagner
 3. Zgromadzenie wysłuchało projektów zmian w Ustawie Ustrojowej – sprawozdawca: Rafał Derda
  Zgromadzeni dyskutowali nad projektami ogólnie i nad poszczególnymi punktami.

Decyzje kierunkowe Zgromadzenia:

 1. Rzecznik Praw Obywatelskich łączy w sobie funkcje mediatora i doradcy prawnego (wniosek przeciwny takiej koncepcji został odrzucony stosunkiem głosów: 26 przeciw, 12 za, wstrzymujących się 4)
 2. Należy powołać Sąd Szkolny (za 21, przeciw 15, 6 wstrzymujących się) w składzie mieszanym stanowo (za 26, przeciw 9, wstrzymujących się 7) z przewagą stanu uczniowskiego (za 37, przeciw 3, wstrzymujących się 4).
 3. Projekty zmian z uwzględnieniem decyzji kierunkowych Zgromadzenia zostaną upublicznione na IDU przez Prezydium Zgromadzenia.

Decyzje Zgromadzenia:

 1. Zgromadzenie przyjęło zmianę godziny przerwy obiadowej (za 35, przeciw 6, wstrzymujących się 11). Uchwalone godziny przerw: 11.45 – 12.05 i 13.35 – 14.00
 2. Zgromadzenie przyjęło Ustawę o referendach i plebiscytach (za 48, przeciw 0, wstrzymujących się 5)

Kworum wymagane do uchwalania ustaw przez Zgromadzenie zostało spełnione.

Rafał Derda, Marszałek Zgromadzenia