Sprawozdanie ze Zgromadzenia Obywateli 24.10.2016

  1. Wybory Prezydium i Marszałka zgromadzenia.
  2. Prezentacja kandydatów do sądu i rady szkoły ze stanu uczniowskiego i nauczycielskiego.
  3. Wybory na reprezentanta Młodzieżowej Rady dzielnicy Włochy.