Rada Szkoły 23.09.2015

Pierwsza w tym roku szkolnym rada szkoły odbyła się w środę, 23.09, na długiej przerwie w bibliotece.

Obecni: Mikołaj Bajak, Sonia Witkowska, Zosia Kozłowska, Malwina Tauter, Julia Grabowska, Marta Kusińska, p. Ewa Korulska, p.Ewa Kurman-Grzybko, Bartosz Chojnacki, Iga Nowicka, p. Jola Kaźmierczak, p.Rafał Derda, Pola Łokaj, Karolina Moczyńska, Tosia Ołdak, Lena Kudelska, Weronika Glinka.

Rozpoczęliśmy głosowaniem na nowego ministra informacji. Kandydaci: Malwina Tauter. Za 3, przeciw 0, wstrzymało się 0. Nowym Ministrem Informacji została Malwina Tauter. Następnie poruszyliśmy temat przyszłych wyborów do Rady Szkoły oraz Sądu Szkolnego. Ustaliliśmy, że połączone będą one z wyborami do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Włochy oraz że Komisja wyborcza będzie składała się z klas trzecich oraz Zosi Zakrzewskiej i Juli Grabowskiej z klas drugich. Podczas spotkania rodziców 12 października zostaną wyłonieni kandydaci ze stanu rodzicielskiego.

Potem przeszliśmy do tematu wolontariatu. Pojawiło się wiele pomysłów wsparcia dla uchodźców jak zbiórka funduszy podczas kiermaszu ciast, zbiórki makulatury, sprzedaży prac uczniów czy pikniku charytatywnego. Malwina i Zosia zadeklarowały się, że zaproszą inne szkoły do współpracy. Dalej będziemy pomagać w szkole na Astronautów, przy akcji Żonkile, przy akcji Ekipa św. Mikołaja. Chcemy również wznowić współpracę z Bankami Żywności. Klasa fnatic zaczęła też współpracować z Domem Dziecka z Kłuszyna. Tak jak dla dzieci z Płońska moglibyśmy zadbać o prezenty bożonarodzeniowe. Iga Nowicka przypomniała o Kuli Włochowskiej i zaproponowała spotkanie z panią redaktor. Padł także pomysł pomocy osobom niewidomym w wyprowadzaniu psów asystujących oraz współfinansowaniu szkolenia na takiego pasa.

Następna rada szkoły odbędzie się w środę, 07 października, na długiej przerwie w bibliotece. Zapraszamy wszystkich serdecznie:)

protokołowała Marta Kusińska